Företaget

Om företaget
Aktiebolaget Gruplas bildades 2002 och hade på den tiden två stycken lastbilar och en hjullastare. Verksamheten har från början bedrivits genom andra bolagsformer med start 1985 då Gert bildade firman GE Konsult.

Ett samarbete med Petrus Mark & Maskin inleddes i mindre omfattning under 2000-talet, men har i dag utvecklas till ett nära samarbete där vi drar nytta av varandras kompetenser. I dag driver vi de flesta uppdragen tillsammans, som ett företag.

Maskinparken i dessa två företag har ökat till tre fyraxlade lastväxlare, en traktorgrävare, tre hjullastare och en hjulgrävare samt en trailer. Vi har dessutom många redskap till maskiner och bilar för att utföra en mängd olika uppdrag, som exempel kan nämnas sopmaskin, sopvalsar, stödkantsläggare, kantstenslyft, asfaltsprider, lastbilsmonterad hyvel, sand- och snöröjningsredskap till både maskiner och lastbilar och mycket mer.

Vi som jobbar i företagen är Gert, Petrus, Kjell, Jonna, Julia, Kenneth och Kristin. Vid toppar i uppdragen tar vi även in andra entreprenörer.

Gruplas är medlem i Svensk Åkeriförening.

Petrus Mark & Maskin är medlem i Maskinentreprenörerna.