Tjänster

Våra tjänster
Med en modern maskinpark och gedigen erfarenhet utför vi bland annat:

 • Grävning, schaktning och anläggningsarbeten.
 • Dränering, husgrunder.
 • Dikning.
 • Kabelgrävning.
 • Planering av tomter, plattsättning, mursättning.
 • Transporter.
 • Sopning.
 • Vägjustering, asfaltering, kantstensjobb.
 • Vatten och avlopp.

Vi är även specialister på snö och is där vi bland annat:

 • Anlägger isbanor, skotercrossbanor och rodelbanor.
 • Utför snöröjning, sandning, bortforsling snö.
 • Fraktar snö till vinterevenemang, skidspår m.m.

Välkommen att fylla i vårt kontaktformulär eller ring oss, så kan vi diskutera hur vi bäst kan hjälpa just dig!